Revize zařízení

U hromosvodů je, tak jako u jiných elektroinstalací a zařízení, nezbytné provádět pravidelné kontroly a revize. Tyto kontroly mají odhalit případné nedostatky a ověřit, zda zařízení funguje správně z hlediska ochrany a bezpečnosti.

Provádíme výchozí, periodické a mimořádné revize bleskosvodů, které zahrnují:

  • kontrola vodivosti všech spojů
  • kontrola svodů a jímače
  • změření zemního odporu uzemnění

Po provedení kontroly, vystavíme revizní zprávu.

V případě zásahu bleskem, je potřeba rovněž provést revizní zkoušku.